2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı ve 22 nci maddeleri ile mezkur Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince; İlçemizdeki toplantı ve gösteri yürüyüşü  güzergahları (açık yer toplantısı yapılacak mahaller, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergah, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler, dağılma yerleri, afiş ve pankart asılacak yerler)  tespit edilmiştir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Planı Krokisi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahları ilan edilmiştir.
İlanen duyurulur. 04.01.2018